Dezasete de maio festivo? Sí

Según diferentes artigos periodísticos publicados en distintos medios de comunicación parece que é case un delito a declaración do Día das Letras Galegas (17/05/aaaa) como día de lecer.

Moitos dos que falan sobre iso coinciden no que poderiamos chamar a malla dos cativos, pois trátase de que ese día debería ser declarado como de traballo manifesto, onde os rapaces, asistindo á escola, serían mallados no seu maxín polos mestres coas andainas e milagrarías dos homenaxeados nese día.

A resposta a eses intelectuais laidos e arrepiantes coma poucos, é: que carallo fan entón na escola durante o curso académico! Ademais de estudar galego, creo que, unha vez que se declara quen é o homenaxeado para esa data, hai tempo suficiente para falar das suas falcatruadas, traballos, escritos ou fazañas.

Polo tanto, ese dia, festivo, como manifestación da cultura galega pódense facer moitos actos (os institucionais, que sempre haberá, desgrazadamente): monicreques, teatro, cine, música, ou, se cadra, regalaren libros os rapaces e demais parvadas como as citadas.

Xa é hora de petar nas cabezas desa vergoñante intelectualidade! Que traballen eles!

Traducción:

Según diferentes artículos periodísticos publicados en distintos medios de comunicación, parece que es casi un delito la declaración del Día de las Letras Gallegas (17/05/aaaa) como día ocioso.

Muchos de los que hablan sobre eso coinciden en lo que podríamos llamar la maja de los niños, pues se trata de que ese día debería ser declarado como de trabajo manifiesto, donde los chavales, asistiendo a la escuela serían acosados intelectualmente por los maestros con las andanzas y milagrerías de los homenajeados ese día.

La respuesta a esos intelectuales deformes y espeluznantes como pocos, es: ¡que coño hacen entonces en la escuela durante el curso académico! Además de estudiar gallego, creo que, una vez que se declara quién es el homenajeado para dicha fecha, hay tiempo suficiente para hablar de sus tonterías, trabajos, escritos o hazañas.

Por lo tanto, ese día, festivo, como manifestación de la cultura gallega se pueden realizar muchos actos (los institucionales, que siempre habrá, desgraciadamente): marionetas, teatro, cine, música o, si cuadra, regalar libros a los chavales y demás tonterías como las citadas.

¡Ya es hora de machacar la cabezas de esa vergonzante intelectualidad! ¿Que trabajen ellos!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.